ტარიფები

გახდი ჩვენი ქსელის აბონენტი და იკონტაქტე შეუზღუდავად. ჩვენ ვზრუნავთ თქვენი კავშირების გამყარებაზე. ვნერგავთ უახლეს აპარატურას, რათა უკლებლივ ყველა აბონენტს მიეცეს საშუალება იკონტაქტოს მსოფლიოს ნებისმიერ ქსელთან უფრო იაფად, ვიდრე ამას ნებისმიერი სხვა ოპერატორი გთავაზობთ.

იხილეთ ტარიფები PDF ფორმატში